Administrasjon og organisering

Sammensetning av styret og komiteer – sesongen 2023:

STYRET
Leder: Magne Glittum
Nestleder: Terje Ørbeck
Kasserer: Merethe Andresen
Sekretær: Kjetil Borge
1.styremedlem: Kari Bjørn Olsen
2.styremedlem: Thomas Nyquist
1.vara: Terese Walin
2.vara: Øyvind Hurlen

REVISORER
Kontaktperson i styret: Kasserer

Øyvind Hurlen
Tore Gundersen

HJELPEKASSERER
Kontaktperson i styret: Kasserer
Line Berner Hågan

MATERIALFORVALTERE
Kontaktperson i styret: 1. Styremedlem

Harald Ramberg (instrument)
Catharina Dankertsen (uniformer)
Kjetil Borge (instrument ass.)
Heidi Ekenes Eriksen (uniform ass.)

NOTEFORVALTERE
Kontaktperson i styret: 1. Styremedlem

Kari Bjørn Olsen
Magne Glittum

ARRANGEMENTSKOMITE
Kontaktperson i styret: 2. Styremedlem

Thomas Nyquist
Per Ove Wiik
Tore Andresen
Terje Berntsen
Terje Ørbeck
Thomas Nyquist

FESTKOMITE
Kontaktperson i styret: 2. Styremedlem
Christine Ramberg
Line Berner Hågan
Andreas Dreng
Monica Berg Mortensen

MUSIKALSK ARBEIDSUTVALG
Kontaktperson i styret: Leder

Kari Bjørn Olsen
Georg Fjeldheim
Bente Skaara Berg
Thor Petter Thomsen

HUSKOMITE
Kontaktperson i styret: Nestleder

Fred Ragnar Olsen

Erik Lundh
Line Lund Mathisen
Christine Ramberg

KAFFE
Erik Lundh

VALGKOMITE
Kontaktperson i styret: Sekretær

Øyvind Hurlen
Fred Ragnar Olsen
Christine Ramberg