Administrasjon og organisering

Sammensetning av styret og komiteer – sesongen 2020:

STYRET
Leder: Rolf Henrik Johnsen
Nestleder: Magne Glittum
Kasserer: Line Lund Mathisen
Sekretær: Kjetil Borge
1. styremedlem: Kari Bjørn Olsen
2. styremedlem: Terje Ørbeck
1. varamedlem: Therese Walin
2. varamedlem: Øyvind Hurlen

REVISORER
Kontaktperson i styret: Line Lund Mathisen

Heidi Ekenes Eriksen
Bente Skaara Berg

HJELPEKASSERER
Kontaktperson i styret: Line Lund Mathisen
Line Berner Hågan

MATERIALFORVALTERE
Kontaktperson i styret: Kari Bjørn Olsen

Harald Ramberg (instrument)
Catharina Dankertsen (uniformer)
Kjetil Borge (instrument ass.)
Heidi Ekenes Eriksen (uniform ass.)

NOTEFORVALTERE
Kontaktperson i styret: Kari Bjørn Olsen

Kari Bjørn Olsen
Magne Glittum

ARRANGEMENTSKOMITE
Kontaktperson i styret: Terje Ørbeck

Thomas Nyquist
Per Ove Wiik
Tore Andresen
Terje Berntsen
Terje Ørbeck
Jo Espen Abrahamsen

FESTKOMITE
Kontaktperson i styret: Terje Ørbeck
Christine Ramberg
Line Berner Hågan
Andreas Dreng
Gerd Unni Bye

MUSIKALSK ARBEIDSUTVALG
Kontaktperson i styret: Rolf Henrik Johnsen

Magne Glittum / Kari Bjørn Olsen
Georg Fjeldheim
Bente Skaara Berg
Thor Petter Thomsen

HUSKOMITE
Kontaktperson i styret: Magne Glittum

Thore Lauritzen
Oline Gjerde Myklebust
Jo Espen Abrahamsen
Christine Ramberg

KAFFE
Erik Lundh

VALGKOMITE
Kontaktperson i styret: Kjetil Borge

Bente Skaara
Øyvind Hurlen
Karin Stokke