søndag, juni 23, 2024

Administrasjon og organisering

Sammensetning av styret og komiteer – sesongen 2024:

STYRET
Leder: Magne Glittum
Nestleder: Terje Ørbeck
Kasserer: Merethe Andresen
Sekretær: Kjetil Borge
1.styremedlem: Kari Bjørn Olsen
2.styremedlem: Thomas Nyquist
1.vara: Terese Walin
2.vara: Øyvind Hurlen

REVISORER
Kontaktperson i styret: Kasserer

Øyvind Hurlen
Katrine Bund Helland

HJELPEKASSERER
Kontaktperson i styret: Kasserer
Line Berner Hågan

MATERIALFORVALTERE
Kontaktperson i styret: 1. Styremedlem

Harald Ramberg (instrument)
Catharina Dankertsen (uniformer)
Kjetil Borge (instrument ass.)
Heidi Ekenes Eriksen (uniform ass.)

NOTEFORVALTERE
Kontaktperson i styret: 1. Styremedlem

Line Berner Hågan
Magne Glittum

ARRANGEMENTSKOMITE
Kontaktperson i styret: 2. Styremedlem

Thomas Nyquist
Per Ove Wiik
Tore Andresen
Terje Berntsen
Terje Ørbeck

FESTKOMITE
Kontaktperson i styret: 2. Styremedlem
Therese Wallin
Line Berner Hågan
Andreas Dreng
Katrine Bund Helland

MUSIKALSK ARBEIDSUTVALG
Kontaktperson i styret: Leder

Line Berner Hågan
Georg Fjeldheim
Bente Skaara Berg
Christopher Røedvang

HUSKOMITE
Kontaktperson i styret: Nestleder

Fred Ragnar Olsen

Erik Lundh
Line Lund Mathisen
Terje Berntsen

KAFFE
Erik Lundh

VALGKOMITE
Kontaktperson i styret: Sekretær

Øyvind Hurlen
Kristine Le
Andreas Dreng