lørdag, april 20, 2024

Visjon

Halsen Ungdomskorps har som visjon og være til glede for dets medlemmer og lokalbefolkningen i Larvik Kommune og i lokalmiljøet på Østre Halsen spesielt.

Vår målsetning er:

  • skape unike musikalske opplevelser
  • være musikalsk allsidige
  • bidra til musikkens fremme
  • utvikle gode musikalske og sosiale miljøer
  • være engasjerende og synlige

og gjennom dette bidra til vår visjon:

Musikk gir glede!