lørdag, april 20, 2024

Bruk av nettbrett som personlig notearkiv

HUK’s digitale notearkiv er tilrettelagt for bruk av nettbrett som verktøy for notelesing. Etter vår erfaring er det beste verktøyet her Forscore som kun finnes for iPad og iPhone. For Android og Windows nettbrett er MobileSheets et foretrukket verktøy på høyde med Forscore. Denne appen har mer eller mindre tilsvarende funksjoner. Nedenfor er det listet opp noen viktige funksjoner som bør brukes med henvisning til brukerveiledningen (linken til denne finner du lenger ned på siden):

For Forscore:

– tilgang til notearkivet (se medlemssidene for tilgang til HUK’s repertoar) for å hente ditt instruments noter: se side 23 – Cloud services i brukerveiledningen

– bruke setlister; samling av noter for spesielle konserter e.l.; se side 8 – Setlists i brukerveiledningen

– skrive kommentarer på din note som spesielle ting dirigent eller du ønsker å markere (styrkegrader, toneart, form osv.); se side 16 – Annotation i brukerveiledningen

– verktøy for å gjøre notene så store som mulig på skjermen; se side 12 – Layout i brukerveiledningen

– hvordan bla fra side til side og fram og tilbake; se side 28 – Devices i brukerveiledningen

Kan du bruke disse grunnleggende funksjonene har du det du trenger. Forscore har imidlertid en rekke nyttige funksjoner som kan brukes både for øving og konsert.

Brukerveiledningen finner du her.

Se også forøvrig https://forscore.co/kb/ for mer hjelp.

 

For MobileSheets:

Henvisningene nedenfor gjelder PRO versjonen som har noen flere funksjoner en den litt begrensede  FREE versjonen.

– tilgang til notearkivet (se medlemssidene for tilgang til HUK’s repertoar) for å hente ditt instruments noter. Du kan da bruke Google Disk appen, koble til repertoaret og deretter bruke «Åpne i MobileSheets» funksjonen. Se forøvrig også side 31 i brukerveiledningen.

– bruke setlister; samling av noter for spesielle konserter e.l.; se side 135 – Setlists i brukerveiledningen

– skrive kommentarer på din note som spesielle ting dirigent eller du ønsker å markere (styrkegrader, toneart, form osv.); se side 100 – Annotation i brukerveiledningen

– verktøy for å gjøre notene så store som mulig på skjermen; se side 8 og 38 i brukerveiledningen

– hvordan bla fra side til side og fram og tilbake; se side 108 – Touch and pedal actions i brukerveiledningen

Kan du bruke disse grunnleggende funksjonene har du det du trenger. MobileSheets har også en rekke nyttige funksjoner som kan brukes både for øving og konsert.

Brukerveiledningen finner du her.

Se også forøvrig http://www.zubersoft.com/mobilesheets/about.html#setlists for mer hjelp.

 

En viktig ting er det også verdt å nevne – husk å lade nettbrettet. Det er også helt nødvendig å ha en oppladet Powerbank med god kapasitet (og ladekabel) tilgjengelig, du kommer nemlig garantert å glemme å lade nettbrettet en eller annen gang …

Bruk Forscore eller MobileSheets med de viktigste funksjonene beskrevet over så er noter på papir en saga blot!