søndag, juni 23, 2024

Leieavtale – Musikkhuset

UTLEIEKONTRAKT  –  MUSIKKHUSET

LEIEFORHOLDET:

Som angitt og avtalt på mail til utleie.huk@gmail.com inkludert pris for leie.

Leie innbetales innen leieforholdet starter til tilsendt kontonummer eller VIPPS nummer.

Leietaker plikter å følge:

 1. Regler som gjelder for leieforholdet (se under).
 2. Ved avslutning av leieforholdet skal sjekkliste gjennomgås og utføres (se under)
 3. Når bygget forlates låses alle utgangsdører og nøkkel legges i postkasse mot veien om ikke annet er avtalt

Regler for utleieforholdet:

 1. Leietaker er ansvarlig for huset og dets inventar inn- og utvendig.
 2. Skadet inventar må erstattes.
 3. Overnatting i huset er forbudt.
 4. Røyking inne er forbudt.
 5. Leietaker plikter å følge de ordensregler som gjelder (se under)

Sjekkliste ved avslutning av leieforholdet:

 1. Dører og vinduer skal være låst og lukket før huset forlates.
 2. Gulvene skal sopes etter bruk.
 3. Alt av oppvask skal vaskes i maskinen.
 4. Benyttet dekketøy settes tilbake på plass etter vask
 5. Tøm all søppel i container bak huset.
 6. Alt av tomgods skal fjernes fra huset. Uteområde skal ryddes.
 7. Stoler skal stables inn til veggen og bord skal vaskes og settes på plass.

VED KONTRAKTSBRUDD ELLER ANDRE SKADER PÅ INVENTAR/EIENDOM FAKTURERES DETTE LEIETAKER.

Nøkkel utleveres og tilbakeleveres etter avtale.

Leietaker:                                                                Utleier:

(signert ved forhåndsinnbetaling av leie)       Halsen Ungdomskorps


ORDENSREGLER TIL VÅRE LEIETAKERE

Angående alminnelig nattero

Det henstilles til våre leietakere på kveldstid, å opprettholde lovens bestemmelser for alminnerlig nattero, i tidsrommet 2200-0700.

Dette vil i praksis si at etter kl 2300 skal arrangementer foregå uten forstyrrelser overfor våre naboer.

 1. Utgangsdører og vinduer skal være lukket slik at støy ikke forstyrrer våre naboer.
 2. Når det luftes skal musikken dempes, eventuelt lufte når orkester har pause.
 3. Utendørs må det opprettholdes alminnelig respekt for våre naboer.
 4. Musikk dempes, eventuelt orkester slutter å spille senest kl 0200.

Våre leietakere plikter å påse at gjestene overholder disse bestemmelsene.

For øvrig ønsker vi våre gjester en hyggelig stund, og håper dere trives i våre lokaler.

Vennlig hilsen

Styret i Halsen Ungdomskorps