De siste beskjeder!

Kommende oppmøtetider / aktiviteter:

Vanlige øvelser fra 1830 – 2130 hver torsdag om ikke annet er bestemt.

Vi starter opp 18. august med nye øvelser til vanlig tid.

Styret.