De siste beskjeder!

Kommende oppmøtetider / aktiviteter:

Øvelse 14.05 kl 18.30 i skolegården på Østre Halsen skole.