De siste beskjeder!

Første uteaktivitet er 1. Mai. Tidspunkt kommer senere. I år er det ikke vår tur til å spille etter taler og paroler.