søndag, juni 23, 2024

Galleri – Internt bruk

image image image image image image image image

Sak: Barnetoget 17. mai Journ: Kristin Bjørntvedt Foto: Andreas Berge 20080517 17. mai tog flagg nasjonaldag *** Local Caption *** Flott skue: En viktig ingrediens på nasjonaldagen er korpsmusikk. Her ser vi Halsen ungdomskorps under fjorårets 17. mai.