lørdag, juli 13, 2024

Internkontroll – Elsikkerhet

Denne prosedyren definerer Halsen Ungdomskorps’ (HUK’s) prosedyre knyttet til internkontroll for elsikkerhet.

Prosedyren er basert på et inspirasjon fra https://www.elsikkerhetsportalen.no/oppskrift-pa-internkontroll/ og tilrettelagt for et korps med eget bygg til eget bruk og med utleievirksomhet av lokalene.

Ansvar

Det er styret i HUK  som har ansvaret for at denne prosedyre blir fulgt.

Gjennomføring

Det er den til enhver tid valgte representant for rollen «Styret kontaktperson i huskomitteen» som initerer internkontrollen. Det er for tiden Nestleder.

Frekvens

Denne internkontrollen gjennomføres årlig i Januar.

Aktiviteter

Internkontrollen skal gjennomføres med fokus på:

  1. Vurdering av risiko – her benyttes denne malen som risiko for riskovurdering.
  2. Fysisk gjennomgang av lokalene med henblikk på å finne avvik i forhold til gjeldende regelverk definert av det stedlige eltilsyn
  3. Urtbedring av detektert avvik innen to måneder etter gjennomført intyernkontroll

Det skal benyttes autoriserte firmaer for dette. Initielt har HUK avtale med Arild Andersen AS for elektrikertjenester.

Internkontroll sjekkliste og skjema for risikovurdering

Skjema for risikovurdering finnes her.

Skjema for internkontroll finnes her.

Rapporter for utførte interkontroller og rapporter for avvikshåndtering

Utførte aktiviter :

Nr.  Beskrivelse   Tidspunkt
1  Eltilsynets tilsynsrapport   2020-11-18
2  Eltilsynets avviksrapport   2020-11-18
3  Risikovurdering utført (årlig)   Ikke utført
4  Sjekklist Internkontroll (årlig)   Ikke utført

Hvor finnes denne prosedyre og relevante rapporter

Denne rutinen er lagret på medlemssidene på Halsenuk.no – denne siden.

Gjennomførte rapporter fra interkontroller og dokumenstasjon av utbedrede avvik er lagret på HUK’s it system (linker – se over).

Oppdatert pr. 2021-02-18

Magne Glittum