lørdag, juli 13, 2024

Prosedyre for utleieansvarlig i forbindelse av utleie av Musikkhuset

Denne prosedyren beskriver de oppgaver utleieansvarlig (UA) har i forbindelse a utleie av musikkhuset.

 1. UA administrere all utleie på musikkhuset
 2. UA får tilgang til utleie.huk@gmail.com og den kalender som er en del av utleie.huk@gmail.com. Kalender ligger her: https://www.halsenuk.no/utleie-av-musikkhuset/
 3. Betingelsene er som angitt her: https://www.halsenuk.no/utleie-av-musikkhuset/
 4. All kommunikasjon med leietakere dokumenteres gjennom kommunikasjon gjennom utleie.huk@gmail.com.
  • Forespørsel om utleie mottas på utleie.huk@gmail.com og besvares via denne mail adresse
  • Det opplyses i mail at gjennom innbetaling minimum en uke før bekreftes også leieavtale.
  • Avtalen er gjengitt her: https://www.halsenuk.no/leieavtale-musikkhuset/
 5. Kommunikasjon med leietaker foregår slik:
 6. Gjennomføring av utleie på utleiedagen(e):
  • UA eller den som har delegert ansvar (vaktliste) avtaler gjennomføring av utleie slik:
   • Avtaler med leietaker gjennomgang og visning av lokalet
   • Utleverer nøkkel (leie skal være forhåndsbetalt – hvis ikke betalt – ingen nøkkel)
   • Ved avslutning av leie bekrefter leietaker på mail at sjekkliste er gjennomgått og utført og nøkkel lagt i postkassa på framside.
  • UA gir beskjed til den som sørger for varmestyring at varmestyring på påslått på dagen det er utleid. Dvs. er det f.eks. utleid lørdag kveld kjøres oppvarming i 24t fra kl. 12 i de lokaler som er utleid.
 7. Før utleie
  • Det sjekkes om:
   • evt. materiell må suppleres før neste utleie – dvs. dopapir, tørkeruller, såpe til toaletter, maskinvask, osv.
   • rene håndklær og kluter finnes
   • sjekke utstyr for leietakers svabring/rengjøring av gulv
   • sjekk tilstand på vask av dekketøy
   • sjekk tilstand på benkeplater på kjøkken er ryddet og rengjort
   • Sjekk at det er ryddig klart for utleie i lokalene
   • sjekk at søppel er lagt i kontainer
 8. Etter utleien sjekker UA lokalet visuelt og påser at alt er på stell.
  • Hvis det er ting som må erstattes evt. utbedres så melder UA dette til styret som overtar dialogen med leietaker.
  • Det sjekkes om:
   • evt. materiell må suppleres før neste utleie – dvs. dopapir, tørkeruller, såpe til toaletter, maskinvask, osv.
   • vask av håndklær og kluter
   • sjekke utstyr for leietakers svabring/rengjøring av gulv
   • vask av dekketøy er utført
   • vask av benkeplater på kjøkken er utført
   • vask av border er gjort
   • sjekk tiltstand til border og stoler
   • sjekk leietakers svabring/rengjøring av gulv
   • sjekk at søppel er lagt i kontainer
 9. UA holder RG orientert om når vask av lokalene skal foretas ved utleie: Det er avtalt at RG får beskjed pr, mail de mandager vi ønsker at det skal vaskes. Dette gjøres ved hver månedstart.

RG (rengjører) er pt. Hildes’s Renhold AS – kontakt: post@hildesrenhold.no eller tlf.: 33 12 00 00

Ved utfordringer med avløp og toaletter benytter vi: Rørleggersenteret – tlf.: 33 18 43 15

Ved mistanke om tette rør i kommunens avløp kontakt: Teknisk etat – her er benyttet en kontakt: Robert Hove – 98231428.