søndag, juni 23, 2024

Vann og avløp

Musikkhuset fikk renovert avløp våren 2023 etter at det hadde blitt endret/skadet som følge av massutglidning under asfaltdekke. Nytt avløp ble lagt helt ut til gate.

Det nye ble lagt der den tidligere skissen (ferdigattesten) viser under. Arbeidet ble utført av Larvik Rørhandel AS og var dekket av vår forsikring i Tryg.