mandag, juni 24, 2024

Varme og temperaturstyring

Temperaturstyring på Musikkhuset er lagt opp slik (hoveddeler):

Storsalen:

  • Varmepumpe installert i juni med 10k kapasitet – styrt via Sensibo enhet på vegg
  • Panelovner fra gammelt NOBØ anlegg manuelt satt på ved behov
  • Ekstra vifteovner tilkoblet ved behov ved sceneveggen – styrt av NEDIS smartlife enheter
  • Takvifte – styrt av NEDIS smartlife enheter

Lillesalen:

  • Varmepumpe installert med 5k kapasitet – styrt via Sensibo enhet på vegg

Kopi / lagerrom:

  • Varmepumpe installert med 5k kapasitet – manuelt styrt – står fast på 18grd på høst vinter

Kjøkken har ikke varme:

  • Varmes ved at dør står opp til gang ned til toaletter i kjeller. Her står varme på med dører litt på gløtt.

Noen ting å tenke på:

  • Vinterkjøring er mest effektivt om varmepumpene går med samme temperatur døgnet rundt fra høst til vår
  • Ved snø/vind/kulde må muligens utvendig del tines hvis det er dårlig effekt (settes i max kjøling i 30 – 40 min). Sjekk at utedel ikke er full av snø.
  • Husk at alle dører skal være lukket på vinter med unntak av dør fra kjøkken til gang

Arild Andersen Elektro har installert pumpene (Rismyhr)

Sensibo App er satte av Terje som sammen med Magne fjernstyrer pumpene.