lørdag, juli 13, 2024
Ukategorisert

Ny hjemmeside lansert

Idag 1. april, lanserer HUK nye hjemmesider hvor hensikten er å gi korpset en nytt image på nett. Dette er ledd i en større moderniseringsprosess i forbindelse med digitalisering av en del tjenester i korpset. I 2014 ble en prosess for å digitalisere notearkivet startet og i dag er denne prosssen godt i gjenge og fungerer tilfredsstillende. Ny steg vil tas fremover så det er bare å følge med!

PS: Dette var ingen aprilsnar!