Kurset vil i hovedsak foregå som samspill med hele korpset, men fredag formiddag blir korpset delt i treblås, messing og slagverk med egne instruktører. I tillegg vil det være en del kammermusikknoter tilgjengelig, slik at de som ønsker det har mulighet for å danne egne kammergrupper .Har du behov for en spilletime på instrumentet, er det mulig å ordne. Enetimer med lærer organiseres etter behov, bestilles på forhånd, og bekostes av den enkelte.

Kurset arrangeres med forbehold om antall påmeldte.

Ta kontakt med Christine Lillebø på epost christine@musikkorps.no eller telefon 918 62 956 dersom du har spørsmål om kurset.