lørdag, juli 13, 2024
Ukategorisert

Nærmiljøkonsert på Østre Halsen

Onsdag 14. Juni var det nærmiljøkonsert på Østre Halsen i regi korpsene på Østre Halsen. Østre Halsen skolekorps hadde sommeravslutning og inviterte alle medlemmer, foreldre og Halsefolk forøvrig til gratiskonsert med «nogo attåt».  Aspiranter, juniorkorps, hovedkorps og Blueberries hadde hver sin avdeling i tillegg til at HUK avslutningsvis også bidro med tre feiende, flotte numre.

Denne samlingen står fram som et godt bevis på den særstilling korpsene på Halsen er i. Bevist gjennom store og velspillende kull av aspiranter, juniorkorps og hovedkorps. Det er godt å se og høre det høy nivået på fremføringen og spillegleden som ble vist fram for publikum i går.

Dette er unikt i Vestfold sammenheng, kanskje også nasjonalt.