lørdag, april 20, 2024
Ukategorisert

I disse «Korona» tider …

Sånn ser et øvelselokale ut hvor reglene fra Helsedirektoratet følges. Det nærmer seg nå første øvelse på over to måneder.

Her er våre regler:

  • Det blir ordinær øvelse 18.30 – 21.30 med en god pause.
  • Kjøkkenet holdes stengt så ta med ev. egen drikke.
  • Det er viktig å holde god avstand, så pausen må gjerne tas ute. Se ellers vedlagt smittevernsveileder.
  • Ha med alt av noter, det kan bli tid til å spille annet enn 17.mai-stoff.

 

Dette er de reglene vi etter beste evne følger:

 

Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato. Senest oppdatert 30. april.

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  2. God hygiene
  3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
  4. Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
  5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

 

Her finner du detaljene –  https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser