lørdag, april 20, 2024
Ukategorisert

Vår mangeårige sekretær Svein Kåre er ikke lenger med oss

Det var med tungt hjerte vi, i Halsen Ungdomskorps, mottok beskjed om at Svein Kåre har spilt sin siste tone på klarinetten. Musikken hadde en sentral plass i Svein Kåres liv og torsdagene var satt av til ungdomskorpset. Han var tidlig på plass og bidro til det sosiale med en kopp kaffe og prat før øvelsene. Gjennom et langt liv i korpsbevegelsen har han satt spor etter seg, både som musiker, og gjennom sitt arbeid i styret. 

Svein Kåre begynte i Halsen Ungdomskorps i 1964 og var aktiv musiker fram til det siste. Etter han kom tilbake fra permisjon på slutten syttitallet, la han ned et enormt arbeid for korpset. I nærmere tre tiår var han aktiv i korpsets styre. Svein Kåre var et ordensmenneske og som korpsets sekretær var dette en viktig egenskap. I 2005 mottok han Norges Musikkorps Forbunds fortjenestemedalje og han var æresmedlem i korpset.

Vi i Halsen Ungdomskorps vil savne Svein Kåres gode humør og lune væremåte. Vi er takknemlige for alt han har bidratt med til korpset.

Våre tanker går til den nærmeste familien.