lørdag, juli 13, 2024
Ukategorisert

Rolf Henrik Johnsen takker av etter 30 år som leder i Halsen Ungdomskorps.

En epoke er over i Halsen Ungdomskorps når nå vår kjære leder gjennom mer enn 30 år overleverer ledervervet til Magne Glittum. Rolf Henriks’ arbeid har vært unikt i HUK’s historie. Det er kun Eriksen brødrene fra stiftelsestiden i HUK som har tilsvarende lang fartstid i lederroller i korpset. Her kan man snakke om et flott stykke arbeid som gjennom alle disse år har satt Halsen Ungdomskorps i en posisjon som det ledende underholdningsorkesteret i Larvik kommune, selvfølgelig også sammen med et flott knippe andre styrerepresentanter gjennom disse 30 år. Rolf Henrik har gjennom et stort pågangsmot og sitt uovertrufne engasjement vist seg som en virkelig ildsjel i korpset. Her er det ingen over og ingen ved siden – hjertelig takk for en utrolig innsats.

Likeledes stor takk også til kasserer Line Lund Mathisen som nå etter 14 år i den posisjonen overlater ansvaret for økonomien i HUK til Merethe Andresen.

Et annet av årsmøtets høydepunkter var utvilsom HUK’s Damegruppe’s fantastiske gave på hele 50.000 kr til korpset – det er et flott stykke arbeid som denne støttegruppa legger ned. En støtte som er svært motiverende for det arbeid som resten av korpset legger ned i løpet av en sesong.

En hjertelig takk rettes til vår dyktige og driftige Damegruppe.

De ble også denne gangen gitt en rekke utmerkelser i HUK. I den sammenhengen rager selvfølgelig årets nye æresmedlem høyest – Roger Johnsen ble tildelt æresmedlemskap for 40 års medlemskap i HUK – vel fortjent til vår dyktige perkusjonist. Andre utmerkelser denne gangen var:

5 år: Andreas Juul Hansen og Silje Skarvang Staer
20 år: Øyvind Hurlen
30 år: Terje Ørbeck, Mariann Waale, Øystein Kristoffersen, Kjetil Borge

Gratulerer til alle for vel fortjente oppnådde milepæler.

Med de endringen som nå ble i HUK’s styre så ser dette slik ut for sesongen 2022.

Leder: Magne Glittum
Nestleder: Terje Ørbeck
Kasserer: Merethe Andresen
Sekretær: Kjetil Borge
1.styremedlem: Kari Bjørn Olsen
2.styremedlem: Thomas Nyquist