onsdag, mai 22, 2024
Ukategorisert

Årsmøte i HUK avholdt – nok en gang uten de store overraskelser

Fredag 3/2 ble møte avholdt og fra Årsberetning kan man lese følgende:


Nok et korpsår er over, og endelig har det vært et tilnærmet normalt år med tanke på
restriksjoner for våre aktiviteter. Sesongen 2022 startet likevel med to øvelser der vi måtte dele
korpset i to på grunn av korona-restriksjoner. Senere skulle det vise seg at vi ble ganske hardt
rammet av sykdommen i etterkant av jubileumsfesten, og det var på hengende håret at vi klarte
å gjennomføre sommerkonserten på Sukkersletta. Vi krysser fingre for at alle holder seg friske
gjennom 2023 sesongen.


I 2022 har det vært 36 ordinære øvelser, men de to første var som nevnt med halvt korps. I
2021 gjennomførte vi 24 øvelser og 22 i 2020. Gjennomsnittet for frammøte ligger på 34,7 mot
32 i 2021 og 35 i 2020. Øvelsen 16.juni var den dårligst besøkte med kun 15 musikanter. Dette
var færre enn da vi splittet korpset i januar. Så vi ble hardt rammet da koronaen virkelig slo til. I
2022 har ingen vært på samtlige øvelser.


1.1.2022 har korpset 50 aktive medlemmer. Tre er ført ut av lista, en er permittert, to tidligere
medlemmer har kommet tilbake og fire nye har blitt med fra skolekorpsene. Fordelingen på de
ulike instrumentene er: 6 fløyter, 8 klarinetter m/bassklarinett, 6 saksofoner, 4 horn, 10
trompeter/kornett, 3 baryton, 6 tromboner, 2 tuba og 4 slagverk.


Korpset har pr dato 16 æresmedlemmer Jan Grøtting Simonsen, Ole Ludvik Næss, Tore
Gundersen, Svein Johnny Johnsen, Rolf Henrik Johnsen, Tore Andresen, Fred Ragnar Olsen,
Jean Andersen, Frank Eliassen, Terje Berntsen, Erik Berge, Per Ove Wiik, Nina Johannessen,
Harald Ramberg, Kari Bjørn Olsen og Roger Johnsen.


Larvik Veterankorps er fortsatt faste leietakere på Musikkhuset og bandet Ellis duo leier
sidebygningen som øvingslokale. Skolekorpsets og vår egen damegruppe holder møter
annenhver tirsdag. Huset blir også utleid til store og små selskapeligheter. I året som har gått
har utleien og bruken tatt seg en del opp i forhold til de senere år. Det har vært lite
dugnadsvirksomhet utover vasking og rydding også dette året.


I 2022 har styret hatt 12 ordinære styremøter og færre uformelle møter i torsdagspausene enn
tidligere. Mye av kommunikasjon i styret går også på e-post. Den daglige driften, planlegging av
konserter og arrangementer har vært de vanligste diskusjonstemaene.

Damegruppa var også denne gang representert og ga korpset nok en gang et godt tilskudd til foreningskassa på 10.000kr. Hjertelig takk til de erfarne damene for dette.

Det ble også denne gange utdelt en rekke utmerkelser for lang og tro tjeneste fra 5 til 40år, hvor Æresmedlem Kari Bjørn Olsen denne gang ble tildelt 40års forjenestemedalje.

Valget ga følgende styresammensetning:

Leder : Magne Glittum
Nestleder : Terje Ørbeck
Kasserer : Merethe Andresen
Sekretær : Kjetil Borge
Styremedlem: Kari Bjørn Olsen
Thomas Nyquist
Varamedlem: Therese Walin
Øyvind Hurlen