mandag, juni 24, 2024
Ukategorisert

Årsmøte i HUK avholdt – godt frammøte og god stemning!

Nok et årsmøte gjennomført i en godt drevet forening. Fra årsberetningen kunne man lese:

Nok et korpsår er over, og vi er godt i gang med ny sesong og ny dirigent. 2023 ble, som vi
håpet, en sesong helt uten restriksjoner, der vi fikk gjennomført alle planlagte arrangementer.
2023 ble også det siste året med Thor Petter Thomsen som dirigent. Han takket av etter
konserten i Bølgen i desember. Da hadde vi hatt gleden av Thor Petters stødige musikalske
lederskap i seks år. Thor Petter kom inn som en midlertidig løsning da vi sa opp forrige dirigent
høsten 2017. Det fungerte så godt, at han ble værende i seks sesonger. Vi ønsker Thor Petter
lykke til videre.

I 2023 har det vært 37 ordinære øvelser og en ekstraøvelse. I 2022 gjennomførte vi 36 øvelser,
men da var de to første med halvt korps på grunn av koronarestriksjoner. Gjennomsnittet for
frammøte ligger på 38,1 mot 34,7 i 2022 og 32 i 2021. Vi er på oppadgående kurve! Øvelsen
15.juni var den dårligst besøkte med 27 musikanter. 7. desember var vi hele 47 stykker. Britt
Johnsen har vært på samtlige øvelser. Rolf Henrik Johnsen, Roger Johnsen, Fred Ragnar
Olsen og Erik Lundh kun ett fravær.

1.1.2023 har korpset 51 aktive medlemmer. Fem er ført ut av lista, fem tidligere medlemmer har
kommet tilbake og ett nytt medlem har kommet til. Fordelingen på de ulike instrumentene er: 7
fløyter, 9 klarinetter m/bassklarinett, 8 saksofoner, 3 horn, 8 trompeter/kornett, 3 baryton, 7
tromboner, 2 tuba og 4 slagverk.

Korpset har pr dato 16 æresmedlemmer Jan Grøtting Simonsen, Ole Ludvik Næss, Tore
Gundersen, Svein Johnny Johnsen, Rolf Henrik Johnsen, Tore Andresen, Fred Ragnar Olsen,
Jean Andersen, Frank Eliassen, Terje Berntsen, Erik Berge, Per Ove Wiik, Nina Johannessen,
Harald Ramberg, Kari Bjørn Olsen og Roger Johnsen.

Larvik Veterankorps er fortsatt faste leietakere på Musikkhuset og bandet Ellis duo leier
sidebygningen som øvingslokale. Skolekorpsets og vår egen damegruppe holder møter
annenhver tirsdag. Huset blir også utleid til store og små selskapeligheter. Musikkhuset er
fortsatt ettertraktet som utleielokale. Det har vært lite dugnadsvirksomhet utover vasking og
rydding også dette året.

I 2023 har styret hatt 12 styremøter. Den daglige driften, planlegging av konserter og
arrangementer er det som har vært mest drøftet. I tillegg har styret arbeidet med ansettelsen av
Christopher Røedvang som ny dirigent.

Det ble også denne gange utdelt utmerkelser for lang og tro tjeneste fra 5 til 50år, hvor Catharina Dankertsen ble utnevnt til nytt æresmedlem etter 40 års medlemskap, og i tillegg ble Terje Berntsen denne gang hyllet for hele 50års medlemskap.

Valget ga følgende styresammensetning:

Leder : Magne Glittum
Nestleder : Terje Ørbeck
Kasserer : Merethe Andresen
Sekretær : Kjetil Borge
Styremedlem: Kari Bjørn Olsen
Thomas Nyquist
Varamedlem: Therese Walin
Øyvind Hurlen