lørdag, juli 13, 2024
Ukategorisert

Lyst til å bidra til 17. mai toget i Larvik? Lyst til å prøve marsjering igjen?

Halsen Ungdomskorps ønsker å ta initiativ til å få et stort og flott voksenkorps i årets 17. mai tog.

I fjor var HUK det eneste voksenkorpset som marsjerte opp til Bøkeskogen i barnetoget 17. mai. Vi tenker fortsatt at det er et viktig bidrag for feiringen i Larvik. For å ivareta denne tradisjonen fremover inviterer de som ønsker å bidra til dette å bli med Halsen Ungdomskorps på sjarmøretappen fra møtestedet ved fengselet (eller gjerne fra start på Musikkhuset/Mellomhagen Ungdomsskole) og opp i “skauen” som siste korps den 17.

Vi tenker spesielt på deg som

  • har spilt i korps tidligere og kanskje synes marsjeringsdelen av korpsaktiviteten var det gøyeste
  • spiller i andre korps i Larvik hvor ditt korps ikke lenger marsjerer, men fortsatt synes det er gøy
  • er interessert i og har mulighet til å bidra til at vi fortsatt kan ha voksenkorps i barnetoget i Larvik

Da tenker vi oss et opplegg som dette:

  • blir med på marsjøvelser med HUK på torsdager i annen halvdel av april og i mai fram mot 17. mai
  • generalprøve under HUK’s innmarsj på Vårmønstring 5. mai om det er interesse for dette 
  • noter gjøres tilgjengelig tidlig i april for litt egenøving
  • den enkelte musiker stiller i sin vanlige korpsuniform (har man ikke, finner vi en løsning sammen) 

Interesserte kan ta kontakt med Magne – 90039107 / leder.huk@gmail.com / https://www.facebook.com/MGL55

Tar du utfordringen :-)?