mandag, juni 24, 2024
Ukategorisert

Sparebankstiftelsen DNB støtter Halsen Ungdomskorps

Halsen Ungdomskorps mottok i dag gaven fra Sparebankstiftelsen DNB på kr. 250.000 på en tilstelning i DNB Larvik. Representanter fra HUK’ styre ved leder og kasserer var tilstede under utdelingen. En utdeling som ble behørig markert sammen med de øvrige foreninger og lag som også mottok støtte. .

I det store bildet så er denne støtten også å betrakte som generell støtte til kulturarbeider i HUK over mange år. Bidraget gir mulighet for å utviklet dette arbeidet videre i tida som kommer.

Hele Halsen Ungdomskorps er svært takknemlige for støtten som er blitt korpset til del.