lørdag, april 20, 2024
Ukategorisert

Årsmøte – sesongen 2019

Halsen Ungdomskorps gjennomførte årsmøte for 2019 tradisjonen tro på Musikkhuset, Østre Halsen fredag 31. januar. Et årsmøte som viste et år med stor aktivitet og solid økonomi. Årets høydepunkt var utvilsomt årets storsatsing i Bølgen – A Tribute To Bølgen – med en fullsatt storsal 26. oktober og et svært tilfreds publikum. Men året har også vist korpsets høye synlighet spesielt i de aktive korpsmånedene mai og juni.

Det er ikke bare det musikalske som utvikles i Halsen Ungdomskorps, som et av få korps i Norge med eget hus – Musikkhuset – krever dette spesiell oppmerksomhet. Det er gjort betydelig investeringer på Musikkhuset de siste åra – så også i 2019 hvor det bl.a. ble bygget nytt handikapp toalett.

Det er en stabil medlemsmasse med 51 aktive medlemmer og disse stiller positivt opp i de mange verv som korpset har. Et samarbeid og involvering fra alle  medlemmer bidrar til et godt samhold for å oppfylle korpsets felles målsetning. Som et svært godt eksempel ble Rolf Henrik Johnsen nok en gang gjenvalgt som leder, denne gangen for 29’ende gang.

På årsmøte utdeles alltid hederstegn og denne gang var det Kari Bjørn Olsen og Harald Ramberg som ble tildelt 40 års medalje som aktive musiker og derved som nye æresmedlemmer. Begge har gjennom mange år også bidratt sterkt i komitéer og utvalg. I tillegg ble Line Lund Mathisen, Therese Walin, Marianne Ekenes Adamson, Line Berner Hågan, Gerd Unni Bye og Lasse Holtan Paetz for lengre tids medlemskap.

Halsen Ungdomskorps’ damegruppe ved Turid Berntsen overrakte en gave på flotte kr 40000 denne gang – til stor og fortjent applaus.