søndag, juni 23, 2024
Ukategorisert

Koronaviruset – nå får det konsekvenser for korpsbevegelsen – våre øvelser avlyses!

Styret i HUK har derfor bestemt at våre musikkøvelser opphører fra og med i dag torsdag 12.3 og inntil videre.

Dette som en konsekvens av utviklingen i samfunnet og anbefalingene til Folkehelseinstituttet. Vi ønsker å ta vårt samfunnsansvar og bidra til at denne pandamien kan håndters i tråd med de retningslinjer som gjelder.

Som en konsekvens at dette er følgende informasjon mottat fra NMF:

Koronaviruset har til nå utviklet seg ulikt i landet vårt.

Nå er det klart at viruset sprer seg ukontrollert, og Korona er nå erklært som en pandemi av WHO.

For å kunne ta vårt samfunnsansvar, og bidra – alt vi kan – til å begrense spredningen av korona, anbefaler vi derfor NMFs medlemskorps å følge rådet:

Alle korps- og drillaktiviteter avlyses – i første omgang frem til etter påske – 14. april.

Rådet omfatter både konserter, øvelser, gruppeøvelser, årsmøter og sosiale aktiviteter