En hyggelig overraskelse fra Østre Halsen Sanitetsforening!

Torsdag 24. kom sanitetsforeningen med en kjærkommen gave til korpset. En sjekk på 10.000kr ble overrakt korpsets leder fra Lisbeth Larsen i Sanitetsforeningen på Halsen. Svært overraskende å få en påskjønnelse for aktiv arbeid i nærområdet i musikkens tegn, og selvfølgelig veldig hyggelig at korpsets aktiviteter blir satt pris i lokalmiljøet.

En stor takk til en driftig Sanitetsforening!