lørdag, juli 13, 2024
Ukategorisert

En hyggelig overraskelse fra Østre Halsen Sanitetsforening!

Torsdag 24. kom sanitetsforeningen med en kjærkommen gave til korpset. En sjekk på 10.000kr ble overrakt korpsets leder fra Lisbeth Larsen i Sanitetsforeningen på Halsen. Svært overraskende å få en påskjønnelse for aktiv arbeid i nærområdet i musikkens tegn, og selvfølgelig veldig hyggelig at korpsets aktiviteter blir satt pris i lokalmiljøet.

En stor takk til en driftig Sanitetsforening!